Disclaimer

Looking4Leads heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website, kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Looking4Leads is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en / of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Looking4Leads verstrekte informatie. Daarnaast is Looking4Leads op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Looking4Leads te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Looking4Leads wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht Voor zover de website van Looking4Leads hyperlinks bevat van andere websites, staat Looking4Leads niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.